sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Bon
Giám Đốc - 0971 868 226

Khăn mặt

Khăn gấu nở
Khăn gấu nở
Khăn hoa bướm
Khăn hoa bướm
Khăn kẻ ô bàn cờ
Khăn kẻ ô bàn cờ
Khăn quả chám
Khăn quả chám
Khăn Tếch Tô kẻ lệch
Khăn Tếch Tô kẻ lệ...
Khăn sơ tre
Khăn sơ tre
Khăn zíc zắc
Khăn zíc zắc
Khăn kẻ sọc
Khăn kẻ sọc
Khăn chấm bi dọc
Khăn chấm bi dọc
Khăn chấm bi
Khăn chấm bi
Khăn chám nhỏ
Khăn chám nhỏ
Khăn chữ S
Khăn chữ S
Khăn cotton mỏng
Khăn cotton mỏng

Khăn tắm

Khăn kẻ dọc
Khăn kẻ dọc
Khăn màu
Khăn màu
Khăn ô cờ dài
Khăn ô cờ dài
Khăn quả chám
Khăn quả chám
Khăn sơ tre
Khăn sơ tre